O Hrvatskoj proljetnoj pedijatrijskoj školi

Poslijediplomsko kontinuirano usavršavanje liječnika u pedijatriji ima u Hrvatskoj dugogodišnju tradiciju. Poznati su  seminari u Opatiji u razdoblju 50.-ih do 70.-ih godina prošlog stoljeća, na kojima su se prvenstveno obrađivale teme o zaštiti majke i djeteta i drugim područjima socijalne pedijatrije.  Pad smrtnosti novorođenčadi i dojenčadi te smanjenje ili čak eradikacija mnogih zaraznih i deficitarnih bolesti, uz tada dobro razvijene i organizirane dječje dispanzere  i savjetovališta, zahtijevao je promjenu programa poslijediplomske edukacije liječnika u dječjoj zaštiti.

Nove spoznaje i razvoj tehnologije u medicini zahtijevaju brzo uočavanje sve kompleksnijih kliničkih entiteta u djece, da bi iskorištavanjem novih mogućnosti obrade što brže i uspješnije došli do dijagnoze, a  time  na vrijeme primjenili suvremene metode liječenja. Ovaj proces počinje od liječnika u primarnoj zaštiti, a u bolničkim odjelima i klinikama rezultira razvojem subspecijalističkih struka u pedijatriji. Zbog toga je Upravni odbor tadašnjeg Udruženje pedijatara  Jugoslavije smatrao potrebnim organiziranje trajnih, godišnjih  seminara poslijediplomskog usavršavanja  na kojima bi se sudionici educirali o najnovijim spoznajama u etiopatogenezi, dijagnostici i liječenju pojedinih pedijatrijskih subspecijalističkih struka. Tako je utemeljena Proljetna pedijatrijska škola u Splitu, koja se od 1983. godine održava redovito jednom godišnje u mjesecu travnju. Stručno vođenje seminara povjereno je prof. dr. sc. Miru Juretiću koji tu funkciju obnaša do 1994. godine. Prof. dr. sc. Livio Balarin je bio organizacijski voditelj Škole od njenog osnutka, a od 1994. je stručni voditelj zaključno s XX. održanim seminarom 2003. godine od kada je do sada stručni savjetnik Škole.  Nakon profesora Balarina voditelj Škole je prof.dr.sc.Vjekoslav Krželj. Od 2011. godine zamjenica voditelja je doc.dr.sc. Radenka Kuzmanić-Šamija. Tajnica Škole je od početka do 1991. godine bila Jagoda Kreković, a od tada do danas Mirjana Bogdanović.    U pripremi i realizaciji zahtjevnog programa Škole sudjeluju brojni volonteri Kliničkog bolničkog centra Split i Zdravstvene škole Split. Amblem Škole predstavlja rad Ivana Meštrovića -  skulptura Majka i dijete, koju je darovao rodilištu u Splitu.

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola (HPPŠ) je trajni poslijediplomski tečaj I kategorije s međunarodnim sudjelovanjem. Organizatori i pokrovitelji HPPŠ-e su Klinički bolnički centar Split,  Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, Hrvatsko udruženje medicinskih sestara-Pedijatrijsko društvo.

Škola je namijenjena pedijatrima, liječnicima školske medicine, liječnicima opće prakse i obiteljske medicine te svim suradnim medicinskim strukama koje se bave zdravstvenom zaštitom i skrbi djece.

Kako u primarnoj, tako i u sve kompleksnijoj postprimarnoj dječjoj zaštiti, medicinske sestre i tehničari su integralni dio kliničkog, dijagnostičkog, terapeutskog, habilitacijskog i rehabilitacijskog tima. Stoga su tijekom seminara održavaju i predavanja za medicinske sestre koje rade u zdravstvenoj zaštiti djece. Predavači su  liječnici i medicinske sestre koji su priznati stručnjaci za navedena područja.

Tijekom tjednog seminara obrađuju se  tri tematske cjeline. Dvije cjeline su pojedine subspecijalističke pedijatrijske grane poput neurologije, pulmologije, imunologije, neonatologije i sl., a treća tematska cjelina je u  pravilu posvećena suradnim pedijatrijskim strukama poput dječje kirurgije, ortopedije, fizijatrije, ORL, oftalmologije, stomatologije, infektologije i dermatologije. Predavači na Školi su habilitirani nastavnici medicinskih fakulteta iz Hrvatske i inozemstva. Službeni jezici su hrvatski i engleski. Koncepciju i teme  pojedinih cjelina koje se obrađuju na Školi  osmišljavaju moderatori koje imenuje Upravni odbor Hrvatskog pedijatrijskog društva.   Prvog dana održavanja seminara, prigodom otvaranja Škole, tradicionalno se predstavlja nova objavljena pedijatrijska literatura, a u Uvodnim predavanjima održe se prigodna stručna, informativna i aktualna predavanja. Pojedine subspecijalističke pedijatrijske tematske cjeline se ponavljaju u vremenskim razdobljima od 5 do 6 godina. Pri odabiru tema i predavanja na Školi zastupljen je multidisciplinarni pristup pojedinim pedijatrijskim problemima i područjima liječničkog djelovanja.

Od početka održavanja Škole 1983. godine  sva se predavanja tiskaju u cjelosti prije početka seminara, te tako ostaju kao trajni edukacijski materijal svim sudionicima. Od  1983. godine do  1987. godine  predavanja su se tiskala u zbornicima Škole. Od 1988. godine  do 1991. godine predavanja su tiskana u četiri suplementa tadašnjeg pedijatrijskog časopisa saveznog udruženja pedijatara pod nazivom Jugoslavenska pedijatrija. U četiri suplementa objavljeno je 118 radova na 599 stranica. Urednik časopisa je bio Duško Mardešić, a gost urednik suplemenata Livio Balarin.

Od 1995. godine do danas predavanja održana tijekom HPPŠ se tiskaju u suplementu časopisa Paediatria Croatica.  Radovi se tiskaju u cjelosti, recenziraju te se tehnički opremaju poštujući u potpunosti deklarirane propozicije časopisa. U navedenom razdoblju urednice časopisa su  Renata Lokar Kolbas i Ingeborg Barišić, a gosti urednici suplemenata Livio Balarin i Vjekoslav Krželj.

Suplementi časopisa Paediatria Croatica, s predavanjima održanim na Školi, se od  2000. godine u cijelosti objavljuju, u pdf. formatu, uz slobodan pristup na internet stranici HPPŠ http://hpps.com.hr.

Predavanja iz Programa za medicinske sestre i tehničare su u cijelosti tiskana u Zborniku radova.

Na kraju seminara nakon što zainteresirani odslušaju predavanja i točno odgovore barem na 60% pitanja iz priloženog testa ostvaruju pravo na bodove Hrvatske liječničke komore, a medicinske sestre i tehničari na bodove prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.

Održavanje  HPPŠ u pravilu prate različiti događaji i zbivanja poput redovitih sastanaka Upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog društva i Upravnog odbora Pedijatrijskog društva - Hrvatskog udruženja medicinskih sestara, zatim sastanci pojedinih sekcija, okrugli stolovi, tribine, sponzorirana predavanja i slično.

Tradicija škole su i brojni sadržaji društvenog programa tijekom tjedna održavanja seminara, gdje se nastoje razmijeniti stručna iskustva i znanja, a svakako sklopiti nova prijateljstva, te produbiti stara.

Liječnici i medicinske sestre prepoznaju korist pohađanja HPPŠ u smislu prezentacije najnovijih saznanja u pedijatriji, te je bez iznimke svake godine posjećenost izuzetna uz jasno izraženo zadovoljstvo  polaznika iz zemlje i inozemstva.

Bogata tradicija svrstava Hrvatsku pedijatrijsku školu među jedinstvene i najprepoznatljivije oblike edukacije, ne samo u Hrvatskoj, nego i izvan hrvatskih granica.