35. Seminar za liječnike i medicinske sestre

XXXV. SEMINAR ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE, SPLIT 16. do 20. travnja 2018. godine.

President Starčevićeva 1, Split

 

 

 

Paediatr Croat Vol.62 Suppl 1 2018
PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 62 Suppl 1 2018

MARINA GRUBIĆ, MAJA SEDMAK PROFESIONALNI STRES LIJEČNIKA U JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEČENJA NOVOROĐENČADI | PDF

DRAGANA JANIĆ

UČESTALOST I ISHOD LIJEČENJA MALIGNIH BOLESTI DJECE I ADOLESCENATA | PDF

IVA BILANDŽIJA, IVO BARIĆ, ANA ŠKARIČIĆ, MARIJA ZEKUŠIĆ, IVANA KRIŽIĆ, DANIJELA PETKOVIĆ RAMADŽA, TAMARA ŽIGMAN, KSENIJA FUMIĆ

PROGRAM PROŠIRENOG NOVOROĐENAČKOG PROBIRA U REPUBLICI HRVATSKOJ - ZAHTJEVI I IZAZOVI PRAVILNOG UZIMANJA SUHE KAPI KRVI | PDF

MARIJA BUCAT, ANET PAPAZOVSKA CHEREPNALKOVSKI, IVANKA FURLAN, VESNA PAVLOV, MILA DRUŽIĆ, MAJDA BUDIMIR, LUKA BRAJKOVIĆ

NOVOROĐENČAD EKSTREMNO NISKE RODNE MASE | PDF

ANET PAPAZOVSKA CHEREPNALKOVSKI, MARIJA BUCAT, IVANKA FURLAN, VESNA PAVLOV, MILA DRUŽIĆ, MAJDA BUDIMIR, LUKA BRAJKOVIĆ
NOVOROĐENČAD EKSTREMNO NISKE RODNE MASE, KASNI MORBIDITETI I ZDRAVSTVENI ISHODI 
| PDF

GEORGIOS KONSTANTINIDIS, VESNA PAVLOVIĆ

IZVANTJELESNA OPLODNJA I NOVOROĐENČAD IZ IZVANTJELESNE OPLODNJE U SRBIJI – DESET GODINA KASNIJE | PDF

BRANKA POLIĆ, JOŠKO MARKIĆ, TANJA KOVAČEVIĆ, TATJANA ĆATIPOVIĆ ARDALIĆ, JULIJE MEŠTROVIĆ

KASNA NEDONOŠČAD | PDF

BORIS FILIPOVIĆ-GRČIĆ

PREHRANA NEDONOŠČETA I NEDOSTAŠČETA

| PDF

SNJEŽANA GVERIĆ-AHMETAŠEVIĆ

ZLATNE MINUTE ŽIVOTA NEDONOŠČADI | PDF

DAMIR LONČAREVIĆ, NADA SINDIČIĆ-DESSARDO, ANA ČOLIĆ, EMILJA JURETIĆ, BORIS FILIPOVIĆ-GRČIĆ

GDJE SMO DANAS S NEUROPROTEKCIJOM ZA HIPOKSIČNO-ISHEMIČNU ENCEFALOPATIJU U ASFIKTIČNE NOVOROĐENČADI? | PDF

MIRTA STARČEVIĆ

TROMBOCITOPENIJE I POREMEĆAJI KOAGULACIJE U NOVOROĐENČADI | PDF

ANITA PAVIČIĆ BOŠNJAK

PROGRAM PODRŠKE DOJENJU U JEDINICAMA INTENZIVNE NEONATALNE SKRBI: KORACI I IZAZOVI | PDF

MIRNA SIPL, SANJA DORNER, IGOR BERECKI

NOVOROĐENAČKA RAZVOJNA NJEGA I NADZOR | PDF

MILAN STANOJEVIĆ

ŠKOLA RODITELJSTVA: PRIPREMA NEDONOŠČETA ZA OTPUST IZ RODILIŠTA | PDF

MIRJANA VUČINOVIĆ

EEG U NEONATOLOGIJI | PDF

IGOR PRPIĆ, IVANA KOLIĆ, JELENA RADIĆ NIŠEVIĆ

NOVOROĐENAČKE KONVULZIJE | PDF

 

ANETA SOLTIROVSKA SALAMON, DARJA PARO-PANJAN

OŠTEĆENJE MOZGA NEDONOŠČADI | PDF

BORISAV JANKOVIĆ, JELENA MARTIĆ, KATARINA PEJIĆ, ZORICA RAKONJAC

KASNA HEMORAGIJSKA BOLEST NOVOROĐENČETA UNATOČ INTRAMUSKULARNE PROFILAKSE VITAMINOM K PRI ROĐENJU | PDF

URELIJA RODIN, BORIS FILIPOVIĆ-GRČIĆ

ČEMU SLUŽE PODACI PERINATALNE STATISTIKE? | PDF

DOBRILA KARLICA UTROBIČIĆ, IRENA MARKOVIĆ, SINIŠA SKELIN, MARTINA PARADŽIK ŠIMUNOVIĆ

PRAĆENJE SAZRIJEVANJA DIJELA VIDNOG PUTA VIDNIM EVOCIRANIM POTENCIJALIMA

| PDF

MLADEN BUŠIĆ, MIRJANA BJELOŠ, BENEDICT RAK, ANA KRIŽANOVIĆ, DALIBORKA MILETIĆ, BILJANA ELABJER KUZMANOVIĆ, DAMIR BOSNAR, SENAD RAMIĆ, KRUNOSLAV CAPAK, TOMISLAV BENJAK

HRVATSKI NACIONALNI REGISTAR RANOG OTKRIVANJA SLABOVIDNOSTI | PDF

SNJEŽANA MILJAK

ULOGA KONTAKTNIH LEĆA U DJEČJOJOFTALMOLOGIJI | PDF

NEDA STRIBER, BARBARA DAWIDOWSKY, DIJANA FRANCESCI FATUTA

KADA JE VRIJEME ZA OPERACIJU STRABIZMA | PDF

NENAD VUKOJEVIĆ, TOMISLAV JUKIĆ, MARIJA JELUŠIĆ, SANJA PERIĆ, MARIJAN FRKOVIĆ

UVEITIS KOD JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA | PDF

IRENA MARKOVIĆ, DARKO BATISTIĆ, DOBRILA KARLICA UTROBIČIĆ, ŽANA LJUBIĆ

RETINOPATIJA NEDONOŠČADI – SUVREMENE SMJERNICE, DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE | PDF

KAJO BUČAN, SINIŠA SKELIN, MARTINA PARADŽIK ŠIMUNOVIĆ

POSEBNOST OPERACIJSKOG LIJEČENJA DJEČJE SIVE MRENE | PDF

MARKO POKORN, TINA PLANKAR SROVIN

INFEKCIJE KOŠTANO-ZGLOBNOG SUSTAVA DJECE | PDF

GORAN TEŠOVIĆ

HRIPAVAC - TREBA LI OČEKIVATI POVRAT BOLESTI U HRVATSKU POPULACIJU | PDF

IVANA ČULO ČAGALJ, ANA SKELIN GLAVAŠ, BERNARDA LOZIĆ

HRIPAVAC U DOJENAČKOJ DOBI | PDF

SNJEŽANA ŽIDOVEC LEPEJ, MARIJA GUŽVINEC

MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA INFEKTIVNIH BOLESTI U PEDIJATRIJSKIH BOLESNIKA | PDF

BRANKO MIŠE, ANDREA KALABA

ENCEFALITIČKI SINDROM - DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPNIK PDF

NATALIJA BAHOVEC, PETRA PRUNK, JASNA MAHNE, JERNEJA AHČAN, MARKO POKORN

PNEUMONIJE DJECE PRIJE I NAKON UVOĐENJA 10PCV U SLOVENSKI NACIONALNI IMUNIZACIJSKI PROGRAM | PDF

DIANA NONKOVIĆ, PETRA TOMAŠ PETRIĆ, MAGDA PLETIKOSA PAVIĆ, DEJANA BOGDANIĆ

EPIDEMIOLOGIJA, IMUNIZACIJA I SEROPROFILAKSA VIRUSNIH HEPATITISA B I C U DJECE | PDF

DRAGAN LEDINA, ZDRAVKO ANDRIĆ, MIRELA PAVIČIĆ-IVELJA

HEPATITIS B U DJEČJOJ DOBI | PDF

IVO IVIĆ, MIRELA PAVIČIĆ-IVELJA

KRONIČNI HEPATITIS C U DJECE 204 | PDF

DIANA DIDOVIĆ, NEVEN PAPIĆ, MAJA VRDOLJAK, IVA BUTIĆ, ELVIRA ČELJUSKA-TOŠEV, IVICA KNEZOVIĆ, GORAN TEŠOVIĆ

EPIDEMIOLOGIJA INVAZIVNIH BAKTERIJSKIH BOLESTI U DJECE U HRVATSKOJ PRIJE I NAKON UVOĐENJA CIJEPLJENJA PROTIV HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPA B | PDF

VEDRAN STEVANOVIĆ, SRĐAN ROGLIĆ, MAJA PAVLOVIĆ, JADRANKA KELEČIĆ, ERNEST BILIĆ, GORAN TEŠOVIĆ

RETROSPEKTIVNI PREGLED 12 PEDIJATRIJSKIH SLUČAJEVA INVAZIVNE ASPERGILOZE LIJEČENIH U USTANOVI TERCIJARNE RAZINE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U HRVATSKOJ (1997.-2017.) | PDF

BORIS LUKŠIĆ, SVJETLANA KARABUVA

UGRIZI ZMIJA OTROVNICA U DJEČJOJ DOBI | PDF

 

NIKOLINA BOGDANIĆ, LORIS MOČIBOB, JOSIP BEGOVAC

SKRB O TRUDNICAMA I DJECI ZARAŽENIM VIRUSOM HUMANE IMUNODEFICIJENCIJE U HRVATSKOJ OD 2000. DO 2017. GODINE | PDF

SRĐAN ROGLIĆ

INFEKCIJE DJECE RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM | PDF

GORAN TEŠOVIĆ, LORNA STEMBERGER MARIĆ

OSPICE - NEOPRAVDAN STRAH ILI REALNA OPASNOST?  | PDF

 

MAJA VRDOLJAK, GORAN TEŠOVIĆ

ROTAVIRUSNI GASTROENTERITIS: EPIDEMIOLOGIJA I CIJEPLJENJE  | PDF

Zbornik radova za medicinske sestre

XXXV seminar - Zbornik radova za medicinske sestre

KAZALO

MARINA GRUBIĆ, MAJA SEDMAK

PROFESIONALNI STRES LIJEČNIKA U JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEČENJA NOVOROĐENČADI PDF

DRAGANA JANIĆ

UČESTALOST I ISHOD LIJEČENJA MALIGNIH BOLESTI DJECE I ADOLESCENATA | PDF

VLASTA KREŠIĆ, DARIJA ORDULJ ANIČIĆ

SUSTAV UPRAVLJANJA RIZICIMA U NJEZI PEDIJATRIJSKOG BOLESNIKA KROZ NORMU 9001:2015 | PDF

IVA BILANDŽIJA, IVO BARIĆ, ANA ŠKARIČIĆ, MARIJA ZEKUŠIĆ, IVANA KRIŽIĆ,

DANIJELA PETKOVIĆ RAMADŽA, TAMARA ŽIGMAN, KSENIJA FUMIĆ

PROGRAM PROŠIRENOG NOVOROĐENAČKOG PROBIRA U REPUBLICI HRVATSKOJ - ZAHTJEVI I IZAZOVI PRAVILNOG UZIMANJA SUHE KAPI KRVI | PDF

ANET PAPAZOVSKA CHEREPNALKOVSKI, MARIJA BUCAT, IVANKA FURLAN,

VESNA PAVLOV, MILA DRUŽIĆ, MAJDA BUDIMIR, LUKA BRAJKOVIC

EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT INFANT, LATE MORBIDITIES AND HEALTH OUTCOMES | PDF

ZVONKA SVRTAN, VALENTINA TUMPAK

ZBRINJAVANJE NEDONOŠČADI U PRVIM SATIMA ŽIVOTA | PDF

ANA HABJANEC

NOVE SMJERNICE U LIJEČENJU RESPIRATORNOG DISTRES SINDROMA S OSVRTOM NA SESTRINSKU SKRB | PDF

SANA ŠAVORIĆ, HANA CINDRIĆ, KRISTINA ČOKOR

PRISTUP I ZBRINJAVANJE NEDONOŠČETA S RDS-OM | PDF

SANDRA MOLNAR

ZDRAVSTVENA NJEGA NEDONOŠČETA S POREMEĆAJEM SRČANOG RITMA | PDF

INES MATKOVIĆ

MEDICINSKI PRIJEVOZ ŽIVOTNO UGROŽENOG NOVOROĐENČETA | PDF

DANIJELA VUKMANIĆ, ANAMARIJA BROŽ

REANIMACIJA I POTPORA PRILAGODBI NOVOROĐENČETA NAKON ROĐENJA - SMJERNICE ZA REANIMACIJU IZ 2015. GODINE | PDF

DRAGICA GAZDEK

NJEGA NOVOROĐENČETA LIJEČENOG INDUCIRANOM HIPOTERMIJOM | PDF

MARIJANA DRAŽIĆ, MIRNA GUGIĆ

RIJETKI UZROCI NEKONJUGIRANE HIPERBILIRUBINEMIJE U NOVOROĐENČADI - PRIKAZ SLUČAJA | PDF

INES KULIĆ, MIRJANA KAKŠA

HITNA STANJA U NEONATALNOJ KIRURGIJI | PDF

MAJA BENC

CITOMEGALOVIRUSNA INFEKCIJA NEDONOŠČETA - PRIKAZ SLUČAJA | PDF

DRAGICA BEŠTAK

UTJECAJ SVJETLA NA ZDRAVLJE | PDF

TEREZIJA KOSTANTINOV, JELENA ŠPIČKO, NATAŠA ZBILJSKI

MEDICINSKA SESTRA U TIMU ZA RANO OTKRIVANJE RETINOPATIJE NEDONOŠČADI | PDF

MARINA JANDRIJEVIĆ

RANO OTKRIVANJE STRABIZMA | PDF

MARINA KLOPOVIĆ, KATICA VRDOLJAK, MARICA VIDIĆ

TRAUMA OKA U DJEČJOJ DOBI | PDF

LJUBICA MAKAJ, MARINA KLOPOVIĆ

TRANSPLANTACIJA ROŽNICE KOD DJECE | PDF

DOBRILA KARLICA UTROBIČIĆ, IRENA MARKOVIĆ, SINIŠA SKELIN,

MARTINA PARADŽIK ŠIMUNOVIĆ

PRAĆENJE SAZRIJEVANJA DIJELA VIDNOG PUTA VIDNIM EVOCIRANIM POTENCIJALIMA

| PDF

MLADEN BUŠIĆ, MIRJANA BJELOŠ, BENEDICT RAK, ANA KRIŽANOVIĆ,

DALIBORKA MILETIĆ, BILJANA ELABJER KUZMANOVIĆ, DAMIR BOSNAR,

SENAD RAMIĆ, KRUNOSLAV CAPAK, TOMISLAV BENJAK

CRO-READ: CROATIAN NATIONAL REGISTRY OF EARLY AMBLYOPIA DETECTION | PDF

SNJEŽANA MILJAK

ROLE OF CONTACT LENSES IN PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY | PDF

NEDA STRIBER, BARBARA DAWIDOWSKY, DIJANA FRANCESCI FATUTA

KADA JE VRIJEME ZA OPERACIJU STRABIZMA | PDF

NENAD VUKOJEVIĆ, TOMISLAV JUKIĆ, MARIJA JELUŠIĆ, SANJA PERIĆ, MARIJAN FRKOVIĆ

UVEITIS KOD JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA | PDF

IRENA MARKOVIĆ, DARKO BATISTIĆ, DOBRILA KARLICA UTROBIČIĆ, ŽANA LJUBIĆ

RETINOPATIJA NEDONOŠČADI - SUVREMENE SMJERNICE, DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE | PDF

KAJO BUĆAN, SINIŠA SKELIN, MARTINA PARADŽIK ŠIMUNOVIĆ

POSEBNOSTI OPERACIJSKOG LIJEČENJA DJEČJE SIVE MRENE | PDF

DRAGAN LEDINA, ZDRAVKO ANDRIĆ, MIRELA PAVIČIĆ-IVELJA

HEPATITIS B U DJEČJOJ DOBI | PDF

EDINA KRAL, IVANA RUPČIĆ

KAWASAKIJEVA BOLEST U DJECE | PDF

PETRA DURAN, MARIJANA DRAŽIĆ

NASLJEDNA NEPODNOŠLJIVOST FRUKTOZE - PRIKAZ BOLESNIKA | PDF

SANDRA JEŽOVITA

ZBRINJAVANJE DJETETA U EPILEPTIČKOM NAPADU KAO POSLJEDICI CMV INFEKCIJE | PDF

MARIJANA ROGULJ, VJEKOSLAV KRŽELJ, IVANA JUKIĆ, KATJA KRAGIĆ

RSV INFEKCIJA DOJENČADI LIJEČENE U KLINICI ZA DJEČJE BOLESTI KBC SPLIT U SEZONI 2016./2017.  | PDF

IVANA MARTINOVIĆ

ZDRAVSTVENA NJEGA DJETETA OBOLJELOG OD RESPIRATORNOG SINCICIJSKOG VIRUSA

| PDF

IVANA ČULO ČAGALJ, ANA SKELIN GLAVAŠ, BERNARDA LOZIĆ

HRIPAVAC U DOJENAČKOJ DOBI | PDF

ANA ČUČIĆ, MARIJANA PREMUŽIĆ

MENINGOKOKNE BOLESTI | PDF

BORIS LUKŠIĆ, SVJETLANA KARABUVA

UGRIZI ZMIJA OTROVNICA U DJEČJOJ DOBI | PDF

NIKOLINA BOGDANIĆ, LORIS MOČIBOB, JOSIP BEGOVAC

SKRB O TRUDNICAMA I DJECI ZARAŽENIM VIRUSOM HUMANE IMUNODEFICIJENCIJE U HRVATSKOJ OD 2000. DO 2017. GODINE | PDF

SRĐAN ROGLIĆ

INFEKCIJE DJECE RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM | PDF

GORAN TEŠOVIĆ, LORNA STEMBERGER MARIĆ

OSPICE - NEOPRAVDAN STRAH ILI REALNA OPASNOST? | PDF

MAJA VRDOLJAK, GORAN TEŠOVIĆ

ROTAVIRUSNI GASTROENTERITIS: EPIDEMIOLOGIJA I CIJEPLJENJE | PDF