35. Seminar za liječnike i medicinske sestre

XXXV. SEMINAR ZA LIJEČNIKE I MEDICINSKE SESTRE, SPLIT 16. do 20. travnja 2018. godine.

President Starčevićeva 1, Split

 

 

 

Paediatr Croat Vol.62 Suppl 1 2018
PEDIATRIA CROATICA
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X; Vol. 62 Suppl 1 2018

 

MARINA GRUBIĆ, MAJA SEDMAK

PROFESIONALNI STRES LIJEČNIKA U JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEČENJA NOVOROĐENČADI | PDF

 

 

DRAGANA JANIĆ

UČESTALOST I ISHOD LIJEČENJA MALIGNIH BOLESTI DJECE I ADOLESCENATA | PDF

 

IVA BILANDŽIJA, IVO BARIĆ, ANA ŠKARIČIĆ, MARIJA ZEKUŠIĆ, IVANA KRIŽIĆ, DANIJELA PETKOVIĆ RAMADŽA, TAMARA ŽIGMAN, KSENIJA FUMIĆ

PROGRAM PROŠIRENOG NOVOROĐENAČKOG PROBIRA U REPUBLICI HRVATSKOJ - ZAHTJEVI I IZAZOVI PRAVILNOG UZIMANJA SUHE KAPI KRVI | PDF

MARIJA BUCAT, ANET PAPAZOVSKA CHEREPNALKOVSKI, IVANKA FURLAN, VESNA PAVLOV, MILA DRUŽIĆ, MAJDA BUDIMIR, LUKA BRAJKOVIĆ

NOVOROĐENČAD EKSTREMNO NISKE RODNE MASE | PDF

ANET PAPAZOVSKA CHEREPNALKOVSKI, MARIJA BUCAT, IVANKA FURLAN, VESNA PAVLOV, MILA DRUŽIĆ, MAJDA BUDIMIR, LUKA BRAJKOVIĆ

NOVOROĐENČAD EKSTREMNO NISKE RODNE MASE, KASNI MORBIDITETI I ZDRAVSTVENI ISHODI | PDF

MARINA GRUBIĆ, MAJA SEDMAK

PROFESIONALNI STRES LIJEČNIKA U JEDINICAMA INTENZIVNOG LIJEČENJA NOVOROĐENČADI | PDF

DRAGANA JANIĆ

UČESTALOST I ISHOD LIJEČENJA MALIGNIH BOLESTI DJECE I ADOLESCENATA | PDF

IVA BILANDŽIJA, IVO BARIĆ, ANA ŠKARIČIĆ, MARIJA ZEKUŠIĆ, IVANA KRIŽIĆ, DANIJELA PETKOVIĆ RAMADŽA, TAMARA ŽIGMAN, KSENIJA FUMIĆ

PROGRAM PROŠIRENOG NOVOROĐENAČKOG PROBIRA U REPUBLICI HRVATSKOJ - ZAHTJEVI I IZAZOVI PRAVILNOG UZIMANJA SUHE KAPI KRVI | PDF

MARIJA BUCAT, ANET PAPAZOVSKA CHEREPNALKOVSKI, IVANKA FURLAN, VESNA PAVLOV, MILA DRUŽIĆ, MAJDA BUDIMIR, LUKA BRAJKOVIĆ

NOVOROĐENČAD EKSTREMNO NISKE RODNE MASE

| PDF

GEORGIOS KONSTANTINIDIS, VESNA PAVLOVIĆ

IZVANTJELESNA OPLODNJA I NOVOROĐENČAD IZ IZVANTJELESNE OPLODNJE U SRBIJI – DESET GODINA KASNIJE | PDF

BRANKA POLIĆ, JOŠKO MARKIĆ, TANJA KOVAČEVIĆ, TATJANA ĆATIPOVIĆ ARDALIĆ, JULIJE MEŠTROVIĆ

KASNA NEDONOŠČAD | PDF

BORIS FILIPOVIĆ-GRČIĆ

PREHRANA NEDONOŠČETA I NEDOSTAŠČETA

| PDF

SNJEŽANA GVERIĆ-AHMETAŠEVIĆ

ZLATNE MINUTE ŽIVOTA NEDONOŠČADI | PDF

DAMIR LONČAREVIĆ, NADA SINDIČIĆ-DESSARDO, ANA ČOLIĆ, EMILJA JURETIĆ, BORIS FILIPOVIĆ-GRČIĆ

GDJE SMO DANAS S NEUROPROTEKCIJOM ZA HIPOKSIČNO-ISHEMIČNU ENCEFALOPATIJU U ASFIKTIČNE NOVOROĐENČADI? | PDF

MIRTA STARČEVIĆ

TROMBOCITOPENIJE I POREMEĆAJI KOAGULACIJE U NOVOROĐENČADI | PDF

ANITA PAVIČIĆ BOŠNJAK

PROGRAM PODRŠKE DOJENJU U JEDINICAMA INTENZIVNE NEONATALNE SKRBI: KORACI I IZAZOVI | PDF

MIRNA SIPL, SANJA DORNER, IGOR BERECKI

NOVOROĐENAČKA RAZVOJNA NJEGA I NADZOR | PDF

MILAN STANOJEVIĆ

ŠKOLA RODITELJSTVA: PRIPREMA NEDONOŠČETA ZA OTPUST IZ RODILIŠTA | PDF

MIRJANA VUČINOVIĆ

EEG U NEONATOLOGIJI | PDF

IGOR PRPIĆ, IVANA KOLIĆ, JELENA RADIĆ NIŠEVIĆ

NOVOROĐENAČKE KONVULZIJE | PDF

 

ANETA SOLTIROVSKA SALAMON, DARJA PARO-PANJAN

OŠTEĆENJE MOZGA NEDONOŠČADI | PDF

BORISAV JANKOVIĆ, JELENA MARTIĆ, KATARINA PEJIĆ, ZORICA RAKONJAC

KASNA HEMORAGIJSKA BOLEST NOVOROĐENČETA UNATOČ INTRAMUSKULARNE PROFILAKSE VITAMINOM K PRI ROĐENJU | PDF

URELIJA RODIN, BORIS FILIPOVIĆ-GRČIĆ

ČEMU SLUŽE PODACI PERINATALNE STATISTIKE? | PDF

DOBRILA KARLICA UTROBIČIĆ, IRENA MARKOVIĆ, SINIŠA SKELIN, MARTINA PARADŽIK ŠIMUNOVIĆ

PRAĆENJE SAZRIJEVANJA DIJELA VIDNOG PUTA VIDNIM EVOCIRANIM POTENCIJALIMA

| PDF

MLADEN BUŠIĆ, MIRJANA BJELOŠ, BENEDICT RAK, ANA KRIŽANOVIĆ, DALIBORKA MILETIĆ, BILJANA ELABJER KUZMANOVIĆ, DAMIR BOSNAR, SENAD RAMIĆ, KRUNOSLAV CAPAK, TOMISLAV BENJAK

HRVATSKI NACIONALNI REGISTAR RANOG OTKRIVANJA SLABOVIDNOSTI | PDF

SNJEŽANA MILJAK

ULOGA KONTAKTNIH LEĆA U DJEČJOJOFTALMOLOGIJI | PDF

NEDA STRIBER, BARBARA DAWIDOWSKY, DIJANA FRANCESCI FATUTA

KADA JE VRIJEME ZA OPERACIJU STRABIZMA | PDF

IRENA MARKOVIĆ, DARKO BATISTIĆ, DOBRILA KARLICA UTROBIČIĆ, ŽANA LJUBIĆ

RETINOPATIJA NEDONOŠČADI – SUVREMENE SMJERNICE, DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE | PDF

MARKO POKORN, TINA PLANKAR SROVIN

INFEKCIJE KOŠTANO-ZGLOBNOG SUSTAVA DJECE | PDF

GORAN TEŠOVIĆ

HRIPAVAC - TREBA LI OČEKIVATI POVRAT BOLESTI U HRVATSKU POPULACIJU | PDF

IVANA ČULO ČAGALJ, ANA SKELIN GLAVAŠ, BERNARDA LOZIĆ

HRIPAVAC U DOJENAČKOJ DOBI | PDF

SNJEŽANA ŽIDOVEC LEPEJ, MARIJA GUŽVINEC

MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA INFEKTIVNIH BOLESTI U PEDIJATRIJSKIH BOLESNIKA | PDF

BRANKO MIŠE, ANDREA KALABA

ENCEFALITIČKI SINDROM - DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPNIK | PDF

NATALIJA BAHOVEC, PETRA PRUNK, JASNA MAHNE, JERNEJA AHČAN, MARKO POKORN

PNEUMONIJE DJECE PRIJE I NAKON UVOĐENJA 10PCV U SLOVENSKI NACIONALNI IMUNIZACIJSKI PROGRAM | PDF

DIANA NONKOVIĆ, PETRA TOMAŠ PETRIĆ, MAGDA PLETIKOSA PAVIĆ, DEJANA BOGDANIĆ

EPIDEMIOLOGIJA, IMUNIZACIJA I SEROPROFILAKSA VIRUSNIH HEPATITISA B I C U DJECE | PDF

DRAGAN LEDINA, ZDRAVKO ANDRIĆ, MIRELA PAVIČIĆ-IVELJA

HEPATITIS B U DJEČJOJ DOBI | PDF

IVO IVIĆ, MIRELA PAVIČIĆ-IVELJA

KRONIČNI HEPATITIS C U DJECE 204 | PDF

DIANA DIDOVIĆ, NEVEN PAPIĆ, MAJA VRDOLJAK, IVA BUTIĆ, ELVIRA ČELJUSKA-TOŠEV, IVICA KNEZOVIĆ, GORAN TEŠOVIĆ

EPIDEMIOLOGIJA INVAZIVNIH BAKTERIJSKIH BOLESTI U DJECE U HRVATSKOJ PRIJE I NAKON UVOĐENJA CIJEPLJENJA PROTIV HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPA B | PDF

VEDRAN STEVANOVIĆ, SRĐAN ROGLIĆ, MAJA PAVLOVIĆ, JADRANKA KELEČIĆ, ERNEST BILIĆ, GORAN TEŠOVIĆ

RETROSPEKTIVNI PREGLED 12 PEDIJATRIJSKIH SLUČAJEVA INVAZIVNE ASPERGILOZE LIJEČENIH U USTANOVI TERCIJARNE RAZINE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U HRVATSKOJ (1997.-2017.) | PDF

BORIS LUKŠIĆ, SVJETLANA KARABUVA

UGRIZI ZMIJA OTROVNICA U DJEČJOJ DOBI | PDF

 

NIKOLINA BOGDANIĆ, LORIS MOČIBOB, JOSIP BEGOVAC

SKRB O TRUDNICAMA I DJECI ZARAŽENIM VIRUSOM HUMANE IMUNODEFICIJENCIJE U HRVATSKOJ OD 2000. DO 2017. GODINE | PDF

SRĐAN ROGLIĆ

INFEKCIJE DJECE RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM | PDF

GORAN TEŠOVIĆ, LORNA STEMBERGER MARIĆ

OSPICE - NEOPRAVDAN STRAH ILI REALNA OPASNOST?  | PDF

 

MAJA VRDOLJAK, GORAN TEŠOVIĆ

ROTAVIRUSNI GASTROENTERITIS: EPIDEMIOLOGIJA I CIJEPLJENJE  | PDF

Zbornik radova za medicinske sestre

XXXIV seminar - Zbornik radova za medicinske sestre
Kazalo

JELENA VOJINOVIĆ, DRAGANA LAZAREVIĆ, LJILJANA PEJČIĆ, MARIJA RATKOVIĆ-JANKOVIĆ, IVANA NIKOLIĆ, MILICA JAKOVLJEVIĆ
ADVANCES IN ULTRASOUND APPLICATION IN JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS / NAPREDAK U PRIMJENI ULTRAZVUKA U JUVENILNOM IDIOPATSKOM ARTRITISU | PDF
TANJA LUPIERI
STOLJETNA TRADICIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA MEDICINSKIH SESTARA U HRVATSKOJ (1882.-2017.) "OD MEDICINSKE SESTRE POMOĆNICE DO DOKTORA ZNANOSTI" | PDF
SLAVICA DAJAK, PERA ERCEG-MAGLIĆ, HANIJA DADIĆ-JADRIĆ, JELA MRATINOVIĆ-MIKULANDRA, BRANKA SKELIN
HEMOLITIČKA BOLEST FETUSA I NOVOROĐENČETA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI: PETNAESTOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA STUDIJA | PDF
IGOR LONGO
RODITELJSTVO SE MOŽE I TREBA UČITI | PDF
TATJANA JUKIĆ, ANDREJA PREDRIJEVAC
POTEŠKOĆE HRANJENJA DJECE SA SRČANIM BOLESTIMA | PDF
SANJA DORNER, MIRNA SIPL, KREŠIMIR IŽAKOVIĆ
PRIROĐENA SRČANA GREŠKA I TJELESNA AKTIVNOST | PDF
VLATKA SEMENIĆ
ZBRINJAVANJE DJETETA S KARDIOMIOPATIJOM | PDF
GORDANA ZATEZALO, TANJA PRISUDA, MARIJANA BULUM, SVEMIRKA SOLAR
ZBRINJAVANJE I TRAJNO PRAĆENJE DJECE NAKON TRANSPLANTACIJE SRCA | PDF
ANTONIJA MARIĆ
IZVANTJELESNA MEMBRANOZNA OKSIGENACIJA I KONTINUIRANE METODE NADOMJEŠTAJA BUBREŽNE FUNKCIJE | PDF
LANA NOVAK
ZBRINJAVANJE DJECE SA SUPRAVENTRIKULARNOM TAHIKARDIJOM | PDF
KARMEN HENGSTER MOVRIĆ, MARTA RAKIĆ, LJUBICA MIĆANOVIĆ, TATJANA LUKANOVIĆ, RAJKA LULIĆ JURJEVIĆ
PRENATALNO PRAĆENJE FETALNOG SRCA | PDF
JASMINKA MIKULIĆ, GORDANA ZATEZALO, VESNA STRELAR, IVAN MALČIĆ
EDUKACIJA RODITELJA I DJECE NA ANTIKOAGULACIJSKOJ TERAPIJI | PDF
FRANCISKA CVETKO, SERAFINA BARIŠIĆ, VLASTA BASTAIĆ, ŽELJKA BOLFAN, ZDENKA STIPANOVIĆ, JASNA BELOŠEVIĆ, DANICA GRGURIĆ
SESTRINSKI ASPEKTI SKRBI ZA DJECU S JUVENILNOM SKLERODERMIJOM | PDF
DANICA GRGURIĆ, SERAFINA BARIŠIĆ, VLASTA BASTAIĆ, ZDENKA STIPANOVIĆ, JASNA BELOŠEVIĆ, FRANCISKA CVETKO
OSOBITOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE DJECE OBOLJELE OD SISTEMSKIH VASKULITISA | PDF
SAŠA SRŠEN, MARIJA JELUŠIĆ
KAKO POBOLJŠATI KVALITETU ŽIVOTA DJECE S UPALNIM REUMATSKIM BOLESTIMA | PDF
ELIZABETA KRALJ KOVAČIĆ, JASNA ČONDA, DUBRAVKA GLUVIĆ, MARIJA PERICA, LANA TAMBIĆ BUKOVAC
KVALITETA ŽIVOTA DJETETA OBOLJELOG OD JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA | PDF
MARIJA DELIĆ, ANTONIA JENJIĆ
VASKULITIS U CISTIČNOJ FIBROZI - ZBRINJAVANJE DJETETA | PDF
KATJA ĆURIN, MIRNA MAMIĆ, TATJANA PULJAK, IVANA GJELDUM
KOLIKA JE ULOGA JAVNOG ZDRAVSTVA U PREVENCIJI ALERGIJA DIŠNOG SUSTAVA KOD DJECE | PDF
SANDRA ŽIROVČIĆ RAJKOVIĆ
PATOLOŠKE PROMJENE GRKLJANA U DJEČJOJ DOBI | PDF
KSENIJA KOVAČIĆ
RAZLIKE U DOŽIVLJAJU BOLI NAKON OPERACIJE KRAJNIKA KOD DJECE RAZLIČITIH OBILJEŽJA | PDF
DRAGICA SEVERINAC
ZDRAVSTVENA SKRB DJETETA S TRAHEOSTOMOM | PDF
NIKOLA KOLJA POLJAK, BARBARA BLAGAIĆ
TONZILOADENOIDEKTOMIJA: OPERIRAMO LI PREMALO ILI PREVIŠE? | PDF
BORUT MARN, IRENA BABIĆ, SANJA VLAHOVIĆ, IRIS ŽULJ, MLADEN IVKOVIĆ, KRSTO DAWIDOWSKY
RANA POSTNATALNA TRAJNA OŠTEĆENJA SLUHA U HRVATSKOJ I VAŽNOST PEDIJATRA U RANOM PREPOZNAVANJU | PDF
ŽELJKA ROJE
AKUTNA UPALA SREDNJEG UHA U DJECE: DILEME I SAVJETI | PDF
ANDRIJANA VČEVA, ŽELJKO ZUBČIĆ, HRVOJE MIHALJ, TIHANA MENDEŠ
ALERGIJSKI RINITIS U DJECE | PDF
DUŠKA GLAVAŠ MARKOV, ŽANA SOKOLIĆ
TVORBE GLAVE I VRATA U DJECE | PDF
BORUT MARN, MIROSLAV HARJAČEK, IRENA BABIĆ
JUVENILNI RECIDIVIRAJUĆI PAROTITIS I NEKE AUTOIMUNOSNE I AUTOUPALNE BOLESTI U DJEČJOJ OTORINOLARINGOLOGIJI | PDF
TOMISLAV BAUDOIN, ANDRO KOŠEC, MARTINA RADETIĆ, BORIS JELAVIĆ, ORJENA ŽAJA
BAUDOIN-KOŠECOV TEST VJEROJATNOSTI DIJAGNOZE LARINGOFARINGEALNOG REFLUKSA U DJECE | PDF
MARIJANA BRTAN, MATEJA ČIZMIĆ, MARELA ŠAIN TUKA
UPALE UHA U DJEČJOJ DOBI - ZDRAVSTVENA NJEGA | PDF
ANA KOVAČEVIĆ, MILICA VUKSANOVIĆ, SANDA BARIČEVIĆ
KADA DIJETE SLABIJE ČUJE! | PDF
NIKOLINA FERENAC
OBJEKTIVNA AUDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA U DOJENČADI I MALE DJECE | PDF
TAMARA TOMIĆ, NATALIJA IVKOVIĆ
POLISOMNOGRAFIJA KAO DIJAGNOSTIČKA METODA IZBORA ZA DIJAGNOZU I EVALUACIJU OPSTRUKCIJSKE APNEJE U SPAVANJU U DJECE | PDF
NATALIJA IVKOVIĆ, TAMARA TOMIĆ
OPSTRUKCIJSKA APNEJA TIJEKOM SPAVANJA KOD DJECE I METODE LIJEČENJA | PDF
NATAŠA VORKAPIĆ, MIRELA PIVAC
INFORMIRANOST RODITELJA O PRIMJENI ANTIPIRETIKA I DRUGIH METODA SNIŽAVANJA TJELESNE TEMPERATURE | PDF
ANA ČUČIĆ
POSEBNOSTI U LIJEČENJU ENCEFALITISA U DJECE I ADOLESCENATA - ZADACI MEDICINSKE SESTRE | PDF
MIRJAM ZRILIĆ, GORDANA BUKOVINA, ARNES REŠIĆ
KOLIKO POZNAJEMO PARACETAMOL? TERAPIJSKO DJELOVANJE I OTROVANJE | PDF
ANKICA DOMLJAN, MARINA SIKAVICA, JULIJANA BRALO
PRIMJENA BIOLOŠKE TERAPIJE U DNEVNOJ BOLNICI - NAŠA ISKUSTVA | PDF
MARIJA VODOPIJA, SILVIJA ORTULAN, MARTINA JAKUŠ, MIRJANA TURKALJ
HIPOSENZIBILIZACIJA NA OPNOKRILCE | PDF
IVA DOJČIĆ, MARELA ŠAIN TUKA, MATEJA ČIZMIĆ
HEREDITARNI ANGIOEDEM - SPECIFIČNOST TERAPIJE - PRIKAZ SLUČAJA | PDF
MILAN STANOJEVIĆ
VITAMIN K ZA PREVENCIJU I LIJEČENJEHEMORAGIJSKE BOLESTI NOVOROĐENČETA ILI KRVARENJA ZBOG NEDOSTATKA VITAMINA K | PDF
ARNES REŠIĆ, NIVES PUSTIŠEK
FARMAKOTERAPIJA DOJENAČKIH HEMANGIOMA | PDF
MARTIN ĆUK, SLAVEN ABDOVIĆ, ŽELJKA MUSTAPIĆ
LIJEKOVI I AKUTNA BUBREŽNA OZLJEDA | PDF
IGOR PRPIĆ, IVANA KOLIĆ, ŽELJANA JOTANOVIĆ
PRIMJENA ANTIEPILEPTIČKIH LIJEKOVA U DJEČJOJ DOBI - GENERICI ILI ORIGINALNI LIJEKOVI? | PDF
IVETA ŠIMIĆ, KATARINA BOBAN, LUCIJA ZLOPAŠA, LUCIJA KONOSIĆ
LIJEČENJE HIPERKOLESTEROLEMIJE U DJECE | PDF