Mala škola pedijatrijske neurologije

Poštovane kolegice i kolege pedijatri,

Obzirom na situaciju vezanu uz COVID-19 pandemiju,otkazano je ili odgođeno održavanje edukacijskih sastanaka za pedijatre, uključivo i Hrvatske proljetne pedijatrijske škole. Slijedom navedenog, postoji potreba da se pedijatri educiraju o važnosti ranog prepoznavanja simptoma neuromišićnih bolesti, algoritma dijagnostike i pravodobnog upućivanja pedijatrijskih bolesnika specijalistima pedijatrijskim neurolozima u svrhu postizanja optimalnih ishoda liječenja.

Pridružite nam se sudjelovanjem na edukativnim webinarima pod nazivom “Mala škola pedijatrijske neurologije”, koji su dostupni na web stranicama Hrvatske proljetne pedijatrijske škole.

 

HPPŠ webinar Mala škola pedijatrijske neurologije 1 dio - youtube link

 

HPPŠ webinar Mala škola pedijatrijske neurologije 2 dio - youtube link

 

HPPŠ webinar Mala škola pedijatrijske neurologije 3 dio - youtube link