Hrvatska proljetna
pedijatrijska škola Split

O Hrvatskoj proljetnoj pedijatrijskoj školi

Poslijediplomsko kontinuirano usavršavanje liječnika u pedijatriji ima u Hrvatskoj dugogodišnju tradiciju. Poznati su seminari u Opatiji u razdoblju od 50-ih do 70-ih godina prošlog stoljeća, na kojima su se prvenstveno obrađivale teme o zaštiti majke i djeteta, ali i o drugim područjima socijalne pedijatrije. Pad smrtnosti novorođenčadi i dojenčadi te smanjenje ili čak eradikacija mnogih zaraznih i deficitarnih bolesti, uz tada dobro razvijene i organizirane dječje dispanzere i savjetovališta, zahtijevao je promjenu programa poslijediplomske edukacije liječnika u dječjoj zaštiti.
Nove spoznaje i razvoj tehnologije u medicini zahtijevaju brzo uočavanje sve kompleksnijih kliničkih entiteta u djece, da bi iskorištavanjem novih mogućnosti obrade što brže i uspješnije došli do dijagnoze, a time na vrijeme primijenili suvremene metode liječenja. Ovaj proces počinje od liječnika u primarnoj zaštiti, a u bolničkim odjelima i klinikama rezultira razvojem užih specijalističkih struka u pedijatriji. Zbog toga je Upravni odbor tadašnjeg Udruženja pedijatara Jugoslavije smatrao potrebnim organiziranje trajnih, godišnjih seminara poslijediplomskog usavršavanja na kojima bi se sudionici educirali o najnovijim spoznajama u etiopatogenezi, dijagnostici i liječenju pojedinih pedijatrijskih uže specijalističkih struka. Tako je utemeljena Proljetna pedijatrijska škola u Splitu, koja se od 1983. održava redovito jednom godišnje u mjesecu travnju. Stručno vođenje seminara povjereno je prof. dr. sc. Miru Juretiću koji je tu funkciju obnašao do 1994. godine. Prof. dr. sc. Livio Balarin je bio organizacijski voditelj Škole od njenog osnutka, a od 1994. je bio stručni voditelj zaključno s XX. seminarom održanim 2003. Od tada je stručni savjetnik Škole. Nakon profesora Balarina voditelj Škole je postao prof.dr.sc. Vjekoslav Krželj. Od 2011. godine zamjenica voditelja je bila prof.dr.sc. Radenka Kuzmanić-Šamija te voditeljica 2021. Tajnica Škole je od početka do 1991. godine bila Jagoda Kreković, a potom Mirjana Bogdanović. Od 2022. voditeljica HPPŠ je doc.dr.sc. Branka Polić, a zamjenik prof. dr.sc.Joško Markić. Moderatori sestrinskog dijela tečaja su Kristina Kužnik, mag med. techn i Tamara Tomić, bacc.med.techn.. U pripremi i realizaciji zahtjevnog programa Škole sudjeluju brojni volonteri Kliničkog bolničkog centra Split i Zdravstvene škole Split. Amblem Škole predstavlja rad Ivana Meštrovića (skulptura Majka i dijete) koju je darovao rodilištu u Splitu.
Hrvatska proljetna pedijatrijska škola (HPPŠ) je trajni poslijediplomski tečaj I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem. Organizatori i pokrovitelji HPPŠ-e su Klinički bolnički centar Split, Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, Hrvatsko udruženje medicinskih sestara – Pedijatrijsko društvo.
HPPŠ je namijenjena specijalistima pedijatrije, školske i adolescentne medicine, svim liječnicima, specijalizantima te ostalim medicinskim strukama koje se bave zdravstvenom zaštitom i skrbi o djeci.
U primarnoj, kao i u sve kompleksnijoj post primarnoj dječjoj zaštiti, medicinske sestre i tehničari su neizostavan dio kliničkog, dijagnostičkog, terapijskog, habilitacijskog i rehabilitacijskog tima. Stoga su tijekom seminara održavaju i predavanja za medicinske sestre i tehničare koji rade u zdravstvenoj zaštiti djece. Predavači su liječnici, medicinske sestre i tehničari koji su priznati stručnjaci za navedena područja.
Tijekom jednotjednog seminara obrađuju se tri tematske cjeline. Dvije cjeline su pojedine uže specijalističke pedijatrijske grane poput neurologije, pulmologije, imunologije, neonatologije i sl., a treća tematska cjelina je u pravilu posvećena ostalim strukama poput dječje kirurgije, ortopedije, fizijatrije, ORL, oftalmologije, stomatologije, infektologije, dermatologije i psihologije. Predavači Škole su habilitirani nastavnici medicinskih fakulteta iz Hrvatske i inozemstva, kao i vrhunski stručnjaci iz određenih područja. Službeni jezici su hrvatski i engleski. Teme i sadržaj pojedinih cjelina koje se obrađuju na Školi osmišljavaju moderatori koje imenuje Upravni odbor Hrvatskog pedijatrijskog društva. Prvog dana održavanja seminara, prigodom otvaranja Škole, tradicionalno se predstavlja nova objavljena pedijatrijska literatura, a u Uvodnim predavanjima održe se prigodna stručna i znanstvena predavanja vezana za najsuvremenije teme. Pojedine uže specijalističke pedijatrijske tematske cjeline se ponavljaju u vremenskim razdobljima od 5 do 6 godina. Pri odabiru tema i predavanja zastupljen je multidisciplinarni pristup pojedinim pedijatrijskim problemima i područjima liječničkog djelovanja.
Od početka održavanja Škole, 1983., sva se predavanja tiskaju u cijelosti prije početka seminara, te tako ostaju trajni edukacijski materijal svim sudionicima. Od 1983. do 1987. godine predavanja su se tiskala u zbornicima Škole. Od 1988. do 1991. godine predavanja su tiskana u četiri suplementa tadašnjeg pedijatrijskog časopisa saveznog udruženja pedijatara pod nazivom Jugoslavenska pedijatrija. U četiri suplementa objavljeno je 118 radova na 599 stranica. Urednik časopisa je bio prof. dr. sc. Duško Mardešić, a gost urednik suplemenata prof. dr. sc. Livio Balarin.
Od 1995. do 2021. godine predavanja održana tijekom HPPŠ su se tiskala u suplementu časopisa Paediatria Croatica, a od 2022. u suplementu časopisa Liječnički vjesnik. Radovi se recenziraju i tehnički opremaju poštujući u potpunosti deklarirane propozicije časopisa. Urednice časopisa Paediatria Croatica su bili Renata Lokar Kolbas i Ingeborg Barišić, a gosti urednici suplemenata Livio Balarin i Vjekoslav Krželj. Urednik časopisa Liječnički vjesnik je Branimir Anić, a gosti urednici suplementa Branka Polić, Julije Meštrović,i Joško Markić. Predavanja iz programa za medicinske sestre i tehničare u cijelosti su se tiskala u Zborniku radova, a od 2023. su dostupna online.
Na kraju seminara, nakon što polaznici odslušaju predavanja i točno odgovore na najmanje 60% pitanja iz priloženog testa, ostvaruju pravo na bodove Hrvatske liječničke komore, a medicinske sestre i tehničari na bodove prema pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara.
Održavanje HPPŠ u pravilu prate različiti događaji i zbivanja poput redovitih sastanaka Upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog društva i Upravnog odbora Pedijatrijskog društva – Hrvatskog udruženja medicinskih sestara, zatim sastanci pojedinih sekcija, okrugli stolovi, tribine, sponzorirana predavanja i slično.
Tradicija HPPŠ su i brojni sadržaji društvenog programa tijekom tjedna održavanja seminara, gdje se nastoje razmijeniti stručna iskustva i znanja, a sve se odvija u izrazito prijateljskom ozračju.
Liječnici i medicinske sestre prepoznaju vrijednost pohađanja HPPŠ prvenstveno zbog prezentacije najnovijih spoznaja u pedijatriji, pa je bez iznimke svake godine posjećenost izuzetna uz jasno izraženo zadovoljstvo polaznika iz zemlje i inozemstva. Bogata tradicija svrstava Hrvatsku proljetnu pedijatrijsku školu među jedinstvene i prepoznatljive oblike edukacije, ne samo u Hrvatskoj, već i izvan hrvatskih granica.

 

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi Vam pružila što bolje iskustvo pregleda.