Hrvatska proljetna
pedijatrijska škola Split

9:00
-
10:15

OTVARANJE SEMINARA
POZDRAVNE RIJEČI
PRIGODNI PROGRAM
PREDSTAVLJANJE NOVE PEDIJATRIJSKE LITERATURE
 UVODNA PREDAVANJA
Moderatori: Krželj V, Polić B, Markić J
Voditelji: Meštrović J, Ercegović I, Kužnik K, Polić B, Krželj V

10:30
-
12:45

Johanna Raidt 
PRIMARY CILIARY DYSKINESIA: DIAGNOSIS & TREATMENT
Andrew Bush
THE NEW TREATMENTS IN CYSTIC FYBROSIS 
Drmić Hofman I, Kalajžić N
LABORATORIJSKO TESTIRANJE TROMBOFILIJE U DJECE
Kužnik K
10 GODINA EDUKACIJSKO – REKREACIJSKIH KAMPOVA ZA DJECU S EPILEPSIJOM U HRVATSKOJ

14:30 - 15:00

 Zekan L
IZRADA MAGISTRALNIH I GALENSKIH PRIPRAVAKA – RJEŠENJE ZA NESTAŠICE I NEDOSTATAK LIJEKOVA U PEDIJATRIJI?
PULMOLOGIJA
Moderatori: Banac S, Turkalj M, Mihatov Štefanović I, Pavić I

16:00 - 14:20

Krivec U 
RESPIRATORY CARE IN NEUROMUSCULAR DISEASE 

16:20 - 16:40

Banac S, Višnić D, Verbić A
 ASPIRACIJA STRANOG TIJELA U DJECE

16:40 - 17:00

Pavić I, Pavlov N
IZVANBOLNIČKE UPALE PLUĆA – PREPORUKE HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PEDIJATRIJSKU PULMOLOGIJU 

17:00 - 17:20

Lah Tomulić K, Šimunović A, Milardović A, Verbić A, Ovuka A, Butorac Ahel I
PATOLOŠKI SADRŽAJ U PRSIŠTU U DJECE

17:20 - 17:40

PAUZA ZA KAVU

17:40 - 18:00

Petrić Duvnjak J, Saraga M, Dragišić-Ivulić S, Pavlov N
ULTRAZVUK PRSIŠTA U DIJAGNOSTICI, LIJEČENJU I PRAĆENJU PLUĆNIH BOLESTI U DJECE 

18:00 - 18:20

Mihatov Štefanović I, Vrsalović R, Perić Marković G
BRONHOPULMONALNA DISPLAZIJA 
 PULMOLOGIJA
Moderatori: Banac S, Turkalj M, Mihatov Štefanović I, Pavić I  

8:30 - 8:50

Kljajić Bukvić B, Blekić M, Pečnjak M
DISBIOZA MIKROBIOMA I ASTMA

8:50 - 9:10

Radonić M
POTEŠKOĆE DISANJA U DJECE

9:10- 9:30

Turkalj M, Vlašić Lončarić Ž
NOVOSTI U LIJEČENJU ASTME U DJECE

9:30 - 9:50

Ivković Jureković I
ALERGENSKA IMUNOTERAPIJA U LIJEĆENJU ASTME

9:50 - 10:10

STANKA ZA KAVU

10:10 - 10:30

Rogulj M, Jukić I , Vrkić Boban I, Čapkun Šilić A
ŠTO SE MOŽE KRITI IZA DIJAGNOZE ASTME

10:30 - 10:50

Maloča Vuljanko I, Petković G
TESTOVI PLUĆNE FUNKCIJE U PREDŠKOLSKOJ DOBI

10:50 - 11:10

Bosanac M, Pavić I
IZVANPLUĆNI UZROCI RESPIRATORNE INSUFICIJENCIJE

11:10 - 11:30

Baraba Dekanić K, Palčevski G
GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS KAO UZROK RESPIRATORNIH PROBLEMA
PULMOLOGIJA
Moderatori: Banac S, Turkalj M, Mihatov Stefanović I, Pavić I

16:00 - 16:20

Serdarušić I, Ćurić M, Olujić B, Šapina M
RESPIRATORNA MANIFESTACIJA INFEKCIJE VIRUSOM SARS-CoV-2 KOD DJECE

16:20 - 16:40

Vlašić Lončarić Ž, Savić Jovanović T, Turkalj M
BRONHIOLITIS – DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPCI

16:40 - 17:00

Petković G, Maloča Vuljanko I, Kačić Miličić Z
PLUĆNA TUBERKULOZA U PEDIJATRIJSKOJ PRAKSI

17:00 - 17:20

Vrsalović R, Mihatov Štefanović I
OZLJEDA PLUĆA POVEZANA S KORIŠTENJEM E-CIGARETA ILI VAPING PROIZVODA (EVALI)

17:20 - 17:40

STANKA ZA KAVU

17:40 - 18:00

Bambir I, Cigrovski N, Ćaleta D, Šarić D
INHALACIJSKA TERAPIJA U DJECE

18:00 - 18:20

Jurčev Savičević A, Čarija M, Kurečić Filipović S, Karin Ž, Rakić D
BOLESTI UZROKOVANE STREPTOKOKOM GRUPE A: POJAVNOST I JAVNOZDRAVSTVENI ZNAČAJ U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

18:20 - 18:40

Blekić M, Kljaić Bukvić B
HABITUALNI I PSIHOGENI KAŠALJ – NOVA NOMENKLATURA
 MINIMALNO INVAZIVNA KIRURGIJA DJEČJE DOBI
Moderatori: Pogorelić Z, Bosak Veršić A, Pasini M

8:30 - 8:50

Pogorelić Z
MINIMALNO INVAZIVNI PRISTUP LIJEČENJU PREPONSKE KILE U DJECE: PERKUTANA PLASTIKA UNUTARNJEG OTVORA PREPONSKOG KANALA (PIRS)

8:50 - 9:10

Bosak Veršić A
MINIMALNO INVAZIVNO LIJEČENJE PRIMARNOGA OPSTRUKTIVNOG MEGAURETERA U DJECE

9:10- 9:30

Pasini M, Sabolić I, Papeš D, Ćavar S, Antabak A, Luetić T
INICIJALNI REZULTATI LAPAROSKOPSKE PIJELOPLASTIKE U DJECE

9:30 - 9:50

Šušnjar T, Jukić M, Pogorelić Z, Milunović KP, Todorić J, Čohadžić T
MINIMALNO INVAZIVNA METODA LIJEČENJA LJEVKASTIH PRSA PO NUSSU

9:50 - 10:10

STANKA ZA KAVU

10:10 - 10:30

Jukić M, Tesch A, Todorić J, Šušnjar T, Milunović KP, Barić T, Pogorelić Z
OTPUST UNUTAR 24 SATA NAKON LAPAROSKOPSKE APENDEKTOMIJE ZA NEKOMPLICIRANI APENDICITIS U DJECE

10:30 - 10:50

Kojović V
SUVREMENI PRISTUP U LIJEČENJU POREMEĆAJA SPOLNOG RAZVOJA

10:50 - 11:10

Milunović KP, Meštrović J, Barić T, Todorić D, Jukić M, Todorić J, Pogorelić Z
AUTOCART – MINIMALNO INVAZIVNA METODA LIJEČENJA OSTEOHONDRALNIH LEZIJA U DJECE I ADOLESCENATA
NEUROLOGIJA
Moderatori: Barišić N, Gjergja Juraški R, Marušić E, Prpić I

8:30 - 9:00

Gnidovec Stražišar BD
DIAGNOSTIC APPROACH TO DIFFERENT NEUROLOGIC DISORDERS THROUGH SLEEP STUDIES

9:00 - 9:20

Gjergja Juraški R, Kovač Šižgorić M, Stipoljev F
PARASOMNIJE: DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKI PRISTUP I ZNAČAJ POLISOMNOGRAFIJE

9:20- 9:50

Forsyth R
FUNCTIONAL NEUROLOGIC DISORDERS

9:50 - 10:10

Đorđević Milošević M
EPILEPTIČKI NAPADAJI KAO ZNAK PRIROĐENE BOLESTI METABOLIZMA

10:10 - 10:30

STANKA ZA KAVU

10:30 - 11:00

Antonucci N
RECOGNITION OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS: DIAGNOSTIC CRITERIA AND OVERVIEW OF SUCCESSFUL MEDICAL INTERVENTIONS IN AUTISM-PRACTICAL EXPERIENCE

11:00 - 11:20

Barišić N, Rubić F
EPILEPTIČKI STATUS U PEDIJATRIJI -DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPCI

11:20 - 11:50

Čokolić Petrović D, Markov Glavaš D, Barišić N
VRTOGLAVICE U DJECE

12:00 - 13:00

NEUROPEDIJATRIJSKA RADIONICA I SIMULACIJSKI CENTAR
NEUROLOGIJA
Moderatori: Barišić N, Gjergja Juraški R, Marušić E, Prpić I

16:00 - 16:20

Prpić I, Verbić A, Kolić I, Radić Nišević J
IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE MOTORIČKIH EPILEPTIČKIH NAPADAJA U DJECE

16:20 - 16:40

Kuzmanić Šamija R, Barišić N
IZAZOVI DIFERENCIJALNE DIJAGNOZE HIPOTONIJE U DOJENAČKOJ DOBI

16:40 - 17:00

Tomasović M, Mišetić I, Skelin Glavaš A , Jelovina I
NEURORAZVOJNI POREMEĆAJI: IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

17:00 - 17:20

Meštrović M, Runjić E
AKUTNI POREMEĆAJI SVIJESTI U PEDIJATRIJI

17:20 - 17:40

STANKA ZA KAVU

17:40 - 18:00

Radić Nišević J, Kolić I, Prpić I
NOVE SMJERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU FEBRILNIH KONVULZIJA U HRVATSKOJ

18:00 - 18:20

Delin S, Sabol F, Sabol Z
PAROKSIZMALNI NEEPILEPTIČKI POREMEĆAJI U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI

18:20 - 18:40

Stipoljev F, Oroz M, Vičić A
GENOMSKI DIJAGNOSTIČKI ALGORITMI U OBITELJIMA S DJECOM S NEURORAZVOJNIM POREMEĆAJIMA
NEUROLOGIJA
Moderatori: Barišić N, Gjergja Juraški R, Marušić E, Prpić I

8:30 - 8:50

Đuranović V
MOŽDANI UDAR U DJECE – POSTUPNIK ZBRINJAVANJA I PERSPEKTIVE

8:50 - 9:10

Martić J, Kojović J
PERINATALNI MOŽDANI UDAR – FAKTORI RIZIKA, KLINIČKA PREZENTACIJA I ISHOD

9:10- 9:30

Malenica M
PRECIZNA MEDICINA U NEUROPEDIJATRIJI

9:30 - 9:50

Marušić E, Runjić E
STEČENE DEMIJELINIZIRAJUĆE BOLESTI SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA: DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I TERAPIJSKI PRISTUP

9:50 - 10:10

STANKA ZA KAVU

10:10 - 10:30

Bunoza B
DIJETE S AKUTNOM GLAVOBOLJOM

10:30 - 10:50

Jovanović I
SVE ŠTO NISMO ZNALI O INDIKACIJI I NALAZIMA HITNIH NEURORADIOLOŠKIH PRETRAGA

10:50 - 11:10

Jednačak H
ŠTO NISMO ZNALI O: DRENAŽI LIKVORA, KONTINUIRANOM MJERENJU TLAKA LIKVORA, KRONIČNIM INFEKCIJAMA I PRILAGODBI DRENAŽNOG SUSTAVA – KOD MR PRETRAGE, DIJAGNOSTIKA LIKVOREJE
Završna riječ voditelja i zatvaranje 39. seminara HPPŠ

Program je podložan promjenama

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi Vam pružila što bolje iskustvo pregleda.